Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Paardentransport Brabant

  • Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan paard/pony en schade die het dier toebrengt aan zichzelf, de trailer, derden of eigendommen van derden. Paardentransport Brabant kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld tenzij sprake is van grove nalatigheid door Paardentransport Brabant.
  • Indien te transporteren paarden/pony’s van opdrachtgever schade toebrengen aan trailer, auto of andere eigendommen van Paardentransport Brabant zal dit in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
  • Voor ieder te transporteren paard/pony dient opdrachtgever een geldig paspoort mee te geven. Bij het ontbreken van een geldig paardenpaspoort kan het transport niet plaatsvinden.
  • Opdrachtgever laadt zelf de te transporteren dieren in. De te transporteren dieren dienen bekend te zijn met trailerladen en hebben hier geen moeilijkheden mee, tenzij anders aangegeven door opdrachtgever.
  • Als een paard moeilijk te laden blijkt zonder dat dit is aangegeven of niet in conditie is om te worden vervoerd, houdt Paardentransport Brabant zich het recht voor een transport te weigeren. Gemaakte voorrijkosten worden dan in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  • Paardentransport Brabant doet er alles aan om op tijd te zijn, maar zal hierbij geen (snelheids)wetten overtreden. Bij onvoorziene omstandigheden (files, omleidingen, autopech) kan Paardentransport Brabant niet aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane vertraging.
  • Bij onveilige omstandigheden (storm, sneeuw, ijzel, besmettelijke dierziekten) kunnen zowel opdrachtgever als Paardentransport Brabant het transport annuleren. Bij overmacht worden hier geen kosten voor in rekening gebracht, mits zo spoedig mogelijk aangegeven.
  • Onkosten zoals tolkosten en veerkosten komen bovenop de transportkosten. Bij overmacht aan onze zijde worden onze verplichtingen opgeschort.
  • Opdrachtgever kan een rit tot 24 uur voor de geplande aanvangstijd annuleren. Bij annuleringen binnen 24 uur rekent Paardentransport Brabant annuleringskosten van €30 inclusief btw.